คณะครูนักเรียนจาก รร. อัสสัมชัญศรีราชาและ ศรีธรรมราชศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

คณะครูนักเรียนจาก รร. อัสสัมชัญศรีราชาและ ศรีธรรมราชศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่วิศวลาดกระบัง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว