วิศวลาดกระบังจัดสัมมนาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ธุรการภาคฯเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

วิศวลาดกระบังจัดสัมมนาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ธุรการภาคฯเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

โครงการอบรมของหลักสูตรวิควกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

โครงการอบรมของหลักสูตรวิควกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์