หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยกับ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยกับ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

Egis Rail จัดสัมมนาวิศวกรอิสระที่ผ่านการรับรองสำหรับการตรวจสอบระบบขนส่งทางรางในยุโรป

Egis Rail จัดสัมมนาวิศวกรอิสระที่ผ่านการรับรองสำหรับการตรวจสอบระบบขนส่งทางรางในยุโรป