วิศวลาดกระบัง เตรียมทำห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ดูสถานที่ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อจัดสร้างห้อง negative pressure room สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

📢📢📢ประกาศ!!! นักศึกษาวิศวฯช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่วงปิดทำการชั่วคราวตามประกาศ ฉบับที่3

1.📩e-mail สำนักทะเบียนฯ : registrar@kmitl.ac.th. 2.Facebook :สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. (inbox). 🖥🖥กรณีขอเอกสารทางการศึกษาเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์. ระดับปริญญาตรี 📩e-mail : certify-reg@kmitl.ac.th. ระดับบัณฑิตศึกษา 📩e-mail : grad-reg@kmitl.ac.th

➡️ เรียนออนไลน์ ⬅️ ❌ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท โซ ซีเคียว จำกัด จัดทำโครงการ Road to Cybersecurity COVID Version ภายในวันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 4 กรกฏาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์) สำหรับนักศึกษาสาย IT ชั้นปีที่ 3 และ 4 คอร์สอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 6 เมษายน 2563

เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ล ด เ ชื้ อ เ พื่ อ ช า ติ 💁 S o c i a l D i s t a n c i n g 😍

เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ล ด เ ชื้ อ เ พื่ อ ช า ติ💁 S o c i a l D i s t a n c i n g 😍ไม่ (ชิดติด) ใกล้ . . . ไม่ใช่ไม่รัก 💞❤รักเหมือนเดิม จากใจวิศวลาดกระบั

ประกาศคณะกรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 เรื่อง แจ้งขยายเวลาทำการปิดชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้สถานที่ศึกษาทุกระดับ ปิดทำการจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงให้ขยายการปิดทำการเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2563 ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปจนจบปีการศึกษา 2562

วิศวลาดกระบัง เตรียมทำห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลกลาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าดูสถานที่ที่ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อจัดสร้าง Clean room, anti room และ negative pressure room เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Covid-19

จุดเสี่ยงควรระวัง ที่กักโรค สะสมเชื้อ

#COVID_19 ติดได้ทาง สารคัดหลั่ง 👁น้ำตา 👃น้ำมูก 👄น้ำลาย ‼️แหวน และนาฬิกา ที่สวมใส่ติดมือ ควรเช็ดทำความสะอาดทุกวัน‼️ เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้วยความห่วงใยจาก #พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง หารือกับ โรงพยาบาลสิรินธร สร้างห้องกักกันเชื้อCOVID-19

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคุณวิชิต ตั้งสุขนิรันดร ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมหารือกับพญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการ และนพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รอง ผอ. โรงพยาบาลสิรินธรเพื่อดูสถานที่ในการสร้างห้อง Negative pressure room (ห้องกักกันเชื้อโรค เพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากผู้ป่วยออกมาสู่ภายนอก)และรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลสิรินธร เขตลาดกระบัง