การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ สู้กับวิกฤตโควิด-19 เปิดตัวในนาม “ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์”

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ สู้กับวิกฤตโควิด-19 เปิดตัวในนาม “ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์”

ทีมคณาจารย์และนักวิจัยของวิศวลาดกระบัง เตรียมส่งมอบนวัตกรรมช่วยทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินธร

ทีมคณาจารย์และนักวิจัยของวิศวลาดกระบัง เตรียมส่งมอบนวัตกรรมช่วยทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินธร