ผู้บริหารวิศวลาดกระบัง ดูความพร้อมสร้างห้อง​ Negative​ Pressure ที่รพ.สิรินธร เขตประเวศ

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ทีมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี เข้าร่วมหารือกับ​ นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการติดตั้งห้อง​ Negative​ Pressure และการใช้นวัตกรรม​แก้ปัญหา​ Covid-19 ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

การทำงานรูปแบบ Work From Home

หลายท่านอาจจะยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับการทำงานรูปแบบ Work From Home จนลืมที่จะดูแลตัวเอง เผลอ Take Work Home ซะได้! Take Work Home คืออะไร ?ทำงานคนเดียว..แต่ไม่เดียวดาย ทำได้จริงหรอ ?แนวคิด TOGETHER เป็นอย่างไร ?

ล็อกดาวน์ แต่เราต้องก้าวต่อ วิศวลาดกระบังร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนานวัตกรรมช่วยชาติก้าวข้ามสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

.ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมสำหรับต้านภัยจากเชื่อไวรัส COVID-19 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563 “ สภานักศึกษา

น้องๆวิศวลาดกระบังอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 2เมษายานี้กันเยอะๆ

คำถามที่พบบ่อยในสถานการณ์ COVID-19

มาตรการของสถาบัน สำหรับ🔸วิชาโครงงานพิเศษ (Project) วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระหรือรายวิชาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า🔸สหกิจศึกษา🔸การฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2562

วิศวลาดกระบัง เตรียมทำห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ดูสถานที่ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อจัดสร้างห้อง negative pressure room สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

📢📢📢ประกาศ!!! นักศึกษาวิศวฯช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่วงปิดทำการชั่วคราวตามประกาศ ฉบับที่3

1.📩e-mail สำนักทะเบียนฯ : registrar@kmitl.ac.th. 2.Facebook :สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. (inbox). 🖥🖥กรณีขอเอกสารทางการศึกษาเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์. ระดับปริญญาตรี 📩e-mail : certify-reg@kmitl.ac.th. ระดับบัณฑิตศึกษา 📩e-mail : grad-reg@kmitl.ac.th

➡️ เรียนออนไลน์ ⬅️ ❌ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท โซ ซีเคียว จำกัด จัดทำโครงการ Road to Cybersecurity COVID Version ภายในวันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 4 กรกฏาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์) สำหรับนักศึกษาสาย IT ชั้นปีที่ 3 และ 4 คอร์สอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 6 เมษายน 2563