ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พ.ศ.2563

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น พ.ศ.2563

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิศวลาดกระบัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิศวลาดกระบัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร