คณะครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมการเรียนการสอน

คณะครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมการเรียนการสอน

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยกับ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและด้านงานวิจัยกับ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)