K-ees วิศวฯ จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา หลักสูตร “CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ”

K-ees วิศวฯ จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับนักศึกษา หลักสูตร “CCTV เพื่อเป็นวิศวกรอย่างมืออาชีพ”

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร KENG-APT 2023 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวฯ สจล.เท่านั้น

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร KENG-APT 2023 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวฯ สจล.เท่านั้น

วิศวฯ จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 1st IRCAS 2023 เพื่อส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร

วิศวฯ จัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 1st IRCAS 2023 เพื่อส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร