ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 3

ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) เปิดรับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 3

นักศึกษาวิศวกรรมการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน BOT CBDC Showcase Competition