วิศวลาดกระบังจับมือคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือด้านการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศ

วิศวลาดกระบังจับมือคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมหารือด้านการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศ

ลงนามความร่วมมือ วิศวลาดกระบัง กับ โรงเรียนในสังกัดสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก

ลงนามความร่วมมือ วิศวลาดกระบัง กับ โรงเรียนในสังกัดสำงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตาก