มาเที่ยวชมโครงงานทางวิศวกรรม พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเสียงเพลงไพเราะและช็อปกัน Music and Market Corner in KMITL

มาเที่ยวชมโครงงานทางวิศวกรรม พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเสียงเพลงไพเราะและช็อปกัน Music and Market Corner in KMITL ขอเชิญทุกท่าน มาเที่ยวชมโครงงานทางวิศวกรรม พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเสียงเพลงไพเราะและช็อปกัน Music and Market Corner in KMITL Engineering Senior Project Contest2022