นศ.วิศวคอมรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จาก TOT Hackathon 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

บรรยากาศการรายงานตัวนศ.โครงการ KOSEN-KMITL

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรายงานตัว และยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ KOSEN-KMITL ประจำปีการศึกษา 2562