🎯พบกับความยิ่งใหญ่กับผู้สร้างตำนานด้านงานวิจัย นวัตกรรม ระดับโลก🌍ของวิศวลาดกระบัง
Youtube: https://youtu.be/rGIuqd3UCc0?si=W2_wuxruyHxQlbF4
ในรายการ🚀 Inno Tech 🛰🚉 และ 🎙 Inno Talk สัมภาษณ์นักวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์และนักวิจัยดาวรุ่งของวิศวลาดกระบัง
⭕️เปิดนโยบายงานวิจัยและนวัตกรรม The World Master of Innovation โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล.
🤝พร้อมด้วยการขับเคลื่อนตามนโยบายสถาบันและคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีวิศวลาดกระบัง
💯เรียนรู้จากอาจารย์นักวิจัยผู้ประสบความสำเร็จที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวไปข้างหน้าและสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน