๑ พฤษภาคมวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า

คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง