📣 โครงการดี ๆ กลับมาอีกแล้ว❗
✨ หลักสูตรอบรมเพื่อสะสมหน่วยกิต Credit Bank (Online)
เรียนล่วงหน้า ได้เกรดก่อนใคร ✏️✨
⭐สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และ น้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าเรียนที่ KMITL เรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ ในวิชา ดังนี้
🔸 เคมีทั่วไป
🔸 แคลคูลัสทั่วไป
🔸 ชีววิทยาทั่วไป
🔸 ฟิสิกส์ทั่วไป
📍 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 เม.ย. 67
📅 เริ่มเรียน 7 – 29 พ.ค. 67 (Online)
📖 เรียนออนไลน์วันจันทร์ – วันศุกร์ (3 ชั่วโมง/วิชา)
📝 สอบ 8 – 9 มิ.ย. 67 (Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.)
🧡 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบ Certificate ซึ่งสามารถใช้ประกอบ Portfolio ได้ด้วย
🧡 การสอบเพื่อสะสมเครดิต เพื่อขอเทียบโอนในรายวิชาของคณะต่าง ๆ ของ สจล. ต้องได้ระดับคะแนนตั้งแต่ C+ ขึ้นไป

SCIFIGHT #SciKMITL #KMITL

🌐 Website http://www.science.kmitl.ac.th