ภาควิชาวิศวกรรม RAI จัดอบรมเสริมความรู้ให้น้องๆ #วิศวลาดกระบัง AI Trends Focusing LLM with SCB IOX’S TYPHOON เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI Engineering International Program, KMITL : RAI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรม “AI” Tech Conference TOPIC : AI Trends Focusing LLM with SCB IOX’S TYPHOON Kunat โดย Kunat Pipatanakul LEAD SCIENTIST และ Pathomporn Chokchainant PROGRAM MANAGER จาก SCB 10X เพื่อเสริมความรู้ให้นักศึกษาและนักวิจัย จัดอบรมที่ห้อง E12-607 อาคาร 12 ชั้น

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.