เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 School of International & Interdisciplinary Engineering Programs KMITL ( #SIIE) หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “K-Engineering Study Abroad Exhibition 2024” เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad) โดยมีตัวแทนองค์กรต่างๆ เช่น GoUni, IDP, Step Forward, More Than มาร่วมออกบูธเพื่อให้น้องๆนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อต่างประเทศ ได้พูดคุยและสอบถามแนวทางการศึกษาต่อ

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.