😎โครงการ Professional Technical Skills “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบผลิต ส่ง และจำหน่าย ไฟฟ้ากำลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” ⚡💡
✅ วันที่ 8-10 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 16:30น.
✅ ห้อง HSR-201 อาคาร HSR ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
อย่า รอ ช้า รับจำนวนจำกัด แค่ 25 คนเท่านั้น🤗
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้เลย หรือคลิก https://form.jotform.com/240598606219463

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : KEES1330
Email : kees_eng@kmitl.ac.th
Line official: @kees.eng