School of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ขอแสดงความยินดีกับ
🎖ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.
( #ศิษย์เก่าวิศวลาดกระบัง รุ่น 26)
🎖ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
🎖คณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย