เปิดรับสมัคร TF SCALE 2024 Temasek Foundation Specialists’ community action and Leadership Exchange Program

งานวิเทศสัมพันธ์ ชวนนักศึกษาที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานและทำ Workshop กับเพื่อนสิงคโปร์ในโครงการ 𝗧𝗙 𝗦𝗖𝗔𝗟𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟰 ที่ Temasek Polytechnic (TP) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-23 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ จำนวน 20 คน (สมัครได้ทุกภาควิชาในสังกัดวิศวฯ *)

 • ย้ำว่า เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 65, 66) เท่านั้น
  ** นักศึกษาต้องพร้อม, สะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการ TF SCALE (ในรอบจัดที่ประเทศไทย) ณ คณะวิศวฯ สจล. ระหว่างวันที่ 10 -24 กันยายน 2567 ด้วยเช่นกัน (ทางโครงการจะมีหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่นับเป็นการขาดเรียนให้)
  .
  การทำกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมความเข้าใจระหว่างกัน สร้างเครือข่ายระหว่างวัฒนธรรรมและพัฒนาทักษาความเป็นผู้นำระดับโลกให้กับนักศึกษาด้วยศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและด้านองค์กรในอนาคต
  .
  𝘼𝑷𝙋𝑳𝙔 𝙃𝑬𝙍𝑬 อ่านรายละเอียดโครงการและวิธีการสมัคร
  https://forms.gle/puYkn3NNUQkwMGMfA
  .
  หมายเหตุ * ทางโครงการต้องคัดเลือกนักศึกษาสัญชาติเดียวกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมนั้นๆ โดยต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้น (𝑇𝐹 𝑆𝐶𝐴𝐿𝐸 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑀𝑈𝑆𝑇 𝑏𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑜𝑤𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦; 𝑖.𝑒. 𝐾𝑀𝐼𝑇𝐿 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑒 𝑇ℎ𝑎𝑖) *
  .
  ระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • นักศึกษาสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มีนาคม
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 7 มีนาคม
 • สอบสัมภาษณ์ : 8 มีนาคม (On-site Interview)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม : 11 มีนาคม
  .
  เอกสารประกอบการสมัคร
 • TF SCALE Exchange Application Form + หนังสือรับรองผู้ปกครอง
  ** 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 > https://qrcd.org/4Rkk
 • Transcript (สามาถพิมพ์จากระบบ reg.kmitl)
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) – สามารถยื่นได้หลังจากการผ่านการคัดเลือกแล้ว
  .
  หากมีข้อสงสัย ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  LINE OA : @iaeng.kmitl
  Facebook : https://www.facebook.com/kmitl.engineer.inter
  Email : ia.eng@kmitl.ac.th