นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Huawei ICT Competition 2023-204 LATAM

นักศึกษา #วิศวกรรมคอมพิวเตอร์#วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Huawei ICT competition 2023-24 รอบระดับประเทศ พร้อมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ในการแข่งขันในรอบ Preliminary คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (Cloud Track) จากการแข่งขัน Huawei ICT competition 2023-24 รอบระดับประเทศ พร้อมแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ในการแข่งขันในรอบ Preliminary

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

🎖การแข่งขันแบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่
1.) Cloud เน้นการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ต้องการเก็บรักษาผ่านอินเทอร์เน็ต
2.) Network เน้นทักษะและความรู้ในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
3.) Computing เน้นทักษะในด้านการคำนวณและโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

  • #ทีมอร่อยเต็มรี่สตอเบอรส
  • นายเพิ่มพูน บุญฤทธิ์
  • นายณัฎฐพันธุ์ รักวิทยาศาสตร์
  • นายวรชนนน์ ชัยประเสริฐสุด
  • ผศ.จิระศักดิ์ สิทธิกร (อาจารย์ที่ปรึกษา)