สจล.จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 อุทยานพระจอมเกล้า สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.