วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ บมจ.ไทยคม จัดกิจกรรม THAICOM UNICONNECTSPACE TECH FOR A BETTER FUTURE

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม THAICOM UNICONNECT SPACE TECH FOR A BETTER FUTURE เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ พร้อมทั้งพูดคุยทีมวิศวกรดาวเทียม Space Tech Guru Technology Showcase และโอกาสร่วมงานกับไทยคม โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง SLOPE 4 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.