อบรมสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน

อบรมสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งาน
หลักสูตรติวเข้มและฝึกฝนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
📌 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 – 19.30 น.
ณ ห้อง E12-404 คณะวิศวกรรมศาสตร์
📮 ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/3jfhhoqYfoKH8Cv4A
รับเพียง 50 คนเท่านั้น