รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลการแข่งขันกีฬาเอแม็ทประเภทคู่ผสม

Wow😍
🧡เหรียญ ทองแรกมาแล้ววว👏
🥇🏆😍
ขอแสดงความยินดีกับ✌️🥰
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 🥇
ผลการแข่งขันกีฬาเอแม็ท
ประเภทคู่ผสม
นายคุณานนท์ กลิ่นศรีสุข
นางสาวจิราภา บุญทาทิพย์
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์