แนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ออกบูธเพื่อแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรอินเตอร์ หลักสูตรต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้มีน้องนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจซักถามเป็นจำนวนมาก

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.