รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

📌ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) https://student.mytcas.com/ ภายในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
📌รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>> Link