บรรยากาศ(2) #สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

บรรยากาศ(2) #สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติ การรับแบบ Portfolio #TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2567 มีน้องนักเรียนเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์จากทั่วประเทศ เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ (ฝั่งคณะวิศวฯ) และอาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.