แบบสอบถาม เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพน้องๆคนรุ่นใหม่อย่างสูงสุด

วิศวลาดกระบัง ขอเชิญน้องๆ #dek67 ที่อยากเข้าวิศวลาดกระบังทุกคนร่วมตอบแบบสอบถามเพราะเพราะคำตอบของน้องๆสำคัญมาก เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพน้องๆคนรุ่นใหม่อย่างสูงสุด https://forms.gle/nYuLpoumNqegPoBD8