บรรยากาศ สอบข้อเขียนระดับปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 2

บรรยากาศ #สอบข้อเขียนระดับปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต #ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 #วิศวลาดกระบัง

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.