รับสมัครนักศึกษา สจล. เข้าร่วมโครงการ Learning Express

📢📢รับสมัครนักศึกษา สจล. เข้าร่วมโครงการ Learning Express ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชุมชนร่วมกัน ผ่านกระบวนการ DESIGN THINKING ณ สจล. กรุงเทพฯ และ โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน และ Singapore Polytechnic ร่วมด้วย Tokai University
🎈ระยะเวลากิจกรรม: 2 – 13 มีนาคม 2567
🎈คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษา สจล. ระดับ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 2. สัญชาติไทย และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ON-SITE และพักค้างคืน ณ โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567
  🎈หมดเขตรับสมัคร 31 ม.ค. 67 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  ขั้นตอนการสมัคร
 4. สมัครผ่าน GG form: https://forms.gle/e6Zu6qgi7uT8uAgM7
 5. Print out ใบสมัคร และยื่นเอกสารที่ งานด้านต่างประเทศของคณะ/วิทยาลัย
  (อาคารสำนักงานคณบดี)
  เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดส่งมาให้ สำนักงานกิจการต่างประเทศ ต่อไป