แจ้งเตือนสำหรับผู้เข้าสอบ TCAS1 และ Direct Admission

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศรายชื่อ วันที่ 16 ม.ค. 67)และมีกำหนดการเข้าฝึกค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ในวันสัมภาษณ์ สามารถแจ้งความประสงค์

สอบออนไลน์ ผ่านทาง https://forms.gle/6LN33KQaV8UqwnPg7

ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 16.30 เท่านั้นกำหนดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 18 มกราคม 2567 เวลา 16.30 เป็นต้นไป