วันสุดท้าย การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบมีค่าปรับ)

แจ้งเตือน วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
🚩วันสุดท้าย การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (แบบมีค่าปรับ)
✅ ภาคเรียนที่ 2/2566

ทาง : https://www.reg.kmitl.ac.th/user/