(K-EES) ขยายเวลารับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 4 ในรายวิชา Lab Physics 2

พิเศษสุดๆ กับ โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES) ขยายเวลารับสมัคร “โครงการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์” รอบ 4 ในรายวิชา Lab Physics 2 แล้ววันนี้…. โอกาสสุดท้ายของปี 2023 กับโครงการเตรียมวิศวกรรมรอบที่ 4 สำหรับน้องๆระดับมัธยม ที่ยังเก็บรายวิชาไม่ครบ ทางศูนย์ K-EES ขยายเวลารับสมัครให้กับน้องๆตามคำเรียกร้อง เฉพาะรายวิชา

Lab Physics 2 เท่านั้น มาลงทะเบียนพร้อมกันได้เลย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 มกราคม 2567 (เริ่มเรียน 3 กุมภาพันธ์ 2567) สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า สะสมหน่วยกิต เทียบโอนได้ เมื่อเข้าศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Pathway เข้าเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

(เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด)สมัครได้ที่…

https://forms.gle/swAhxUXRS1yHbKYS6

ตารางเรียน https://docs.google.com/…/1gc9fC2056YoixD70XcEL…/edit

**Physics Lab 2 ไม่จำเป็นต้องผ่านวิชา lecture ก่อน สมัครแบบจองที่นั่งในรายวิชาก่อน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และจะแจ้งให้ชำระค่าลงทะเบียนทางเมลนะคะ ทุกค๊นนนนน