นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล Top Score on Project Management จาก TESATopGunRally 17

.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสคว้ารางวัล Top Score on Project Management จากโครงการ #TESATopGunRally17 การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17) ในหัวข้อ : ระบบแสดงผลและการจัดการสภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง (Monitoring and Management System of Flood and Drought Conditions) จัดการแข่งขันโดย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2566

  • รายชื่อนักศึกษา ทีม Luvinas #ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ #วิศวลาดกระบัง
  1. นางสาวรชฏ กิจหัตถพร ชั้นปีที่ 2
  2. นายธีธัช จักนามน ชั้นปีที่ 2
  3. นางสาวอริสรา งามฉวีวรเวท ชั้นปีที่ 3
  4. นางสาวกัลยรัตน์ ผูกโอสถ ชั้นปีที่ 3
  5. นายณัฐพล บุญแดง ชั้นปีที่ 3
    *โดยมีอาจารย์สรยุทธ์ กลมกล่อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา