พบกับโครงการ Unlock student potential for future successพบกิจกรรม

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ในจังหวัดสุพรรณ และจังหวัดใกล้เคียง
พบกับโครงการ Unlock student potential for future success
พบกิจกรรม

  • แนะหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ
  • แนะนำการรับสมัครในระบบ TCAS
  • แนะนำและให้คำปรึกษา ด้านการศึกษาต่อ
  • พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 เป็นต้นไป
    ณ หอประชุม โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี