ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566″

📌ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2/2566

  1. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการแบ่งกลุ่มเรียน ในแต่ละหลักสูตร สำหรับนักศึกษา รหัส66XXXXXX คณะวิศวกรรมศาสตร์
    https://drive.google.com/…/1ebMIwv…
    ***สามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยใช้เมลสถาบันเท่านั้น (รหัสนักศึกษา@kmitl.ac.th) โดยไม่ต้องทำการขออนุมัติเข้าดู
  2. ดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกลุ่มเรียนที่ฝ่ายวิชาการจัดให้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2566