เปิดรับสมัครนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานสอนรายวิชา Pre activities for engineering.

คุณสมบัติ

  • นักศึกษา ชั้นปี 2 ขึ้นไป ที่ผ่านรายวิชา Pre-activities for engineering
  • ตารางเรียนไม่ชนวันพฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.
    ✅มีค่าตอบแทนในการช่วยปฏิบัติงาน
    ติดต่อที่ https://www.facebook.com/undergraduate001