นักศึกษาวิศวะในกลุ่ม automation mecha robot ไฟฟ้า อิเล็ก วัดคุม

ที่สนใจเรียนต่อ ป.โท และ ป.เอก ที่ Kyutech ทุน Full support ทุกเรื่อง เงินเดือน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเรียน สามารถสมัครได้ที่ข้อมูลนี้ หรือ add link line ต่อไปนี้เพื่อสอบถามมีรุ่นพี่จาก 3 ภาควิชาไปเรียนด้วยทุนนี้แล้ว 5 คนตามความร่วมมือระหว่างคณะและห้องปฏิบัติการ