ยินดีต้อนรับน้องๆสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนวิศวะอินเตอร์ที่ลาดกระบัง

ปีนี้มีน้องสมัครเข้าเรียนมากที่สุดในรอบเดียวกันนี้ คณบดีและผู้บริหารกล่าวต้อนรับน้องๆที่มาสอบรอบเช้าขอให้สามารถสอบผ่านเข้ามาอย่างสาขาที่ชอบได้ทุกคน และขอขอบคุณกรรมการสอบสัมภาษณ์และบุคลากรทุกคนที่ทำให้วันนี้ราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดี