UNLOCK STUDENT POTENTIAL FOR FUTURE SUCCESS

ข่าวดีสำหรับน้องๆ โซนภาคกลาง
สำหรับน้องๆ คุณครู และผู้บริหาร ในจังหวัด สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ
“UNLOCK STUDENT POTENTIAL FOR FUTURE SUCCESS”
งานนี้จัดเต็มความรู้ และที่สำคัญ ฟรีตลอดทั้งงาน !!!
🔸ติว TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
🔸แนะนำการศึกษาต่อ ปรึกษาด้านการรับสมัคร
🚩ได้รับ CERTIFICATE สำหรับสมัครในรอบ TCAS1 ได้เลยย
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/K1VY3AanUyWCqCrp9
รับจำนวนจำกัด นักเรียน 250 ท่าน คุณครูและผู้บริหาร 40 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น