ยินดีต้อนรับ Dean School of Engineering จากมหาวิทยาลัย UTM มหาวิทยาลัยอันดับที่ 188 ของโลก

ยินดีต้อนรับ Dean School of Engineering จากมหาวิทยาลัย UTM มหาวิทยาลัยอันดับที่ 188 ของโลก และ TOP 100 ด้าน Engineering จาก QS World Ranking ในความร่วมมือทางวิจัยและแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษากับวิศวะลาดกระบัง

Welcome Dean of the School of Engineering from UTM, a university ranked 188th in the world and within the top 100 in Engineering according to the QS World Ranking. We look forward to collaborating on research and student and faculty exchanges with Ladkrabang Engineering.