ยินดีกับน้อง ปี 3 หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ยินดีกับน้อง ปี 3 หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน 2023 ASEAN-ROK Youth Metaverse Idea Contest จากองค์กรนานาชาติของประเทศเกาหลี NIPA, BIPA ฯลฯ ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 4 คน ไปแข่งที่ประเทศเกาหลี โดยผู้จัดเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักและเบี้ยเลี้ยงให้ทั้งหมด