เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บันฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง

📢ประกาศ !! คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บันฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง
ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรที่เปิดรับ
1️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
2️⃣ สาขาวิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)
3️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม (ต่อเนื่อง)
4️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)
5️⃣ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
📌📌สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2566
รายละเอียดการรับสมัคร
https://reg.kmitl.ac.th/…/2567_1_news1_2966_2023_09_20…
รับสมัครทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/