อบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ

ประกาศ ประกาศ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน นี้… จับมือกัน ชวนเพื่อนๆ มาเข้าร่วมกับการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เท่านั้น ‼️ ฟรี ‼️
เช้า (8.30 – 12.00 น.) – หัวข้อ Lum Sum Contract management (การบริหารจัดการสัญญาจ้างโครงการที่วิศวกรจำเป็นต้องรู้) 🔥🔥🔥
📌 อบรม ณ ห้อง E12-704 ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
✅ ได้รับใบ certificate เมื่อจบการอบรม
🔥สามารถสมัครได้ผ่านทาง ลิงค์นี้ได้เลย
https://forms.gle/DtY8AN7kMpA6rzch6