อบรม เรื่อง การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ครั้งที่ 1 (Enterprise Architecture

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง 👉การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ครั้งที่ 1 (Enterprise Architecture)👈 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โดยมีวิทยากรผู้ชี่ยวชาญ
🔰ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
🔰ผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
🗓️วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
⏰เวลา 09.00 – 16.00 น.
📌สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
📝ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/KJBmKbiczmsahF937
💵ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน 3,000 บาท ต่อท่าน
🚨ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น🚨
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3264540, 064-1412684
หรือ line: fahfreedom