คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ขอความร่วมมือทุกท่าน ไม่นำรถยนต์จอดระยะยาว/จอดค้างคืนต่อเนื่องเป็นเวลานาน​