นักศึกษาวิศวกรรมการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน BOT CBDC Showcase Competition

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน (KMITLXNIDA) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน BOT CBDC Showcase Competition โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการแข่งขัน

สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
✨นางสาวอริญชยา อารยะฐากูร
✨นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิธรรม
✨นายภูรินทร์ เอกสุข
✨นายชยพล นิยมแก้ว
✨นางสาวแพรมาศ ปาละรัตน์

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.687542243410065