วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วยผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร สจล. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันทั้งพระนิรันตราย อนุสาวรีย์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเจ้าคุณทหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคณะ และวิทยาลัย แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระองค์ท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันและในช่วงสาย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 63 ปี

อ้างอิจงจาก : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.684222443742045